Foodmark

Saltsjö Ventilation fick uppdraget att projektera och installera luftbehandlingsanläggningen inkl. styr och övervakning av Logistic Contractor vid bygget av Foodmarks nya produktionsfabrik med lager och kontor i Haninge/Albyberg söder om Stockholm.

Den nya anläggningen är på totalt ca. 14 000 kvm och byggdes i tre plan.

Plan ett är ett modernt höglager, plan två inrymmer kontor och personalutrymmen och på plan tre finns produktionen.

Foodmark producerar olika röror, sallader, såser och messmör som står för huvuddelen av produktionen. Kända varumärken är Rydbergs, Lohmanders och Fjällbrynt.

Saltsjö Ventilation utförde installation av all luftbehandling till byggnadens olika delar: produktion, lager, kontor och teknikutrymmen.

En produktionsmiljö för livsmedel ställer höga krav på ventilationsanläggningen vilket innebar olika tekniska lösningar av ventilation i byggnadens delar.

– I en produktionsanläggning som vår är ventilationen en oerhört viktig del av miljön. Rätt ventilation säkerställer våra krav på hög hygienstandard för livsmedelstillverkning. Våra lokaler är indelade i tre zoner. Zon 1 kallas ren zon. Flödena från zon 1 går till zon 3 som är smutsig zon. Däremellan finns zon 2 som är en mellanzon hygienmässigt.

De olika zonerna har därför olika ventilation. Produktionslokalerna har så pass höga hygienkrav att det inte ens finns några radiatorer installerade. Saltsjö löste problemet genom att kyla ner lokalerna genom att transportera bort värmen via ventilationen.

Totalt sätt har det här varit en utmaning för Saltsjö Ventilation, en utmaning som de bemästrat på ett lyckat sätt. Som alltid när man bygger så här stort händer det saker som inte fanns med i planerna från början. Saltsjö har varit flexibla, lyhörda och kompletterat med det som behövts. Saltsjö Ventilation är ett professionellt företag vars medarbetare det är enkelt att kommunicera, säger Mikaela Norén, projektingenjör på Foodmark.

-Det här var ett stort och spännande uppdrag som vi genomfört tillsammans med Foodmark och Logistic Contractor. Jag tycker att installationsarbetet flöt på bra.

Vi fick ta till lite olika speciallösningar här och där, exempelvis fick vi använda lyfttorn som gick på räls för att få de enormt stora ventilationsaggregaten på plats.

En fabrik som Foodmark har ju också många speciella rum och utrymmen för sin tillverkning och utveckling som inte finns någon annanstans som gjorde att vi fick tänka till för att allt skulle fungera perfekt.

Vi har haft ett väldigt bra samarbete med både Foodmark och Logistic Contractor, säger Ronnie Karlsson, projektledare på Saltsjö Ventilation.

Beställare: Logistic Contractor.

Byggherre: Foodmark.

Foodmark