Våra tjänster

I vårt tjänsteutbud ingår projektering av anläggningar för ventilation, kyla och värme, installation av ventilationsanläggningar, injustering av ventilationssystem, service av ventilation, kyla och värme, OVK-besiktningar och energiuppföljning.

Service
Ett serviceavtal med regelbunden kontroll av drift och underhåll av fastighetens tekniska system är alltid ekonomiskt fördelaktigt och förlänger systemets livslängd.

Entreprenader
Vi utför både utförande- som totalentreprenader för alla typer av fastigheter som bostäder, kontor, offentliga byggnader, hotell, industrilokaler m m. Goda referenser finns.

Projektering
Vi ger dig experthjälp när det gäller energibesparing, kostnadsuppfattning och teknisk projektering. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll innebär att vi utför kontroll, skriver protokoll och utfärdar intyg. OVK säkerställer bra inomhusklimat med rätt luftkvalitet och energibesparing.

Energioptimering
Många gånger är det enkla åtgärder som skapar stora energibesparingar för en fastighet. Vi hjälper dig optimera dina system för att spara energi och pengar samt öka systemets livslängd.